RODO – obowiązek informacyjny

SPEŁNIENIE OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO WOBEC WŁAŚCICIELI DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH PRZEZ
Tyskie TBS Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach (43-100), ul. Budowlanych 59
zgodnie z wymaganiami art.13 RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE)

  1. Tyskie TBS Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach (43-100) przy ul. Budowlanych 59 informuje, że przetwarza dane osobowe, zgodnie z wykazem podanym poniżej i jest ich Administratorem na podstawie art. 6 ust. 1 RODO. Szczegółowe odniesienie do poszczególnych baz danych osobowych, odpowiednio do celu ich przetwarzania oraz spełnienie obowiązku informacyjnego w stosunku do właścicieli danych osobowych zawartych w tych bazach znajduje się w odpowiednich zakładkach po kliknięciu linku z nazwą bazy.
  2. Treść obowiązku informacyjnego obowiązująca dla wszystkich danych osobowych przetwarzanych w Tyskim TBS Sp. z o. o.:
  3. Osoby fizyczne, których dane osobowe są przetwarzane przez Tyskie TBS Sp. z o.o. mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, uzupełniania, sprostowania, żądania zapomnienia, przenoszenia lub ograniczenia przetwarzania, a także posiadają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Prawo to można realizować w siedzibie Tyskiego TBS Sp. z o. o. w Tychach przy ul. Budowlanych 59 w godzinach urzędowania podanych do publicznej wiadomości na stronie https://ttbs.tychy.pl.
  4. Tyskie TBS Sp. z o.o. nie przetwarza danych osobowych w sposób zautomatyzowany i nie dokonuje profilowania tych danych.
  5. Tyskie TBS Sp. z o.o. nie przetwarza danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym i nie przekazuje danych poza ten obszar.
  6. Kontakt do osoby odpowiedzialnej za ochronę danych osobowych: abi@ttbs.tychy.pl i/lub rodo@ttbs.tychy.pl.
  7. Tyskie TBS Sp. z o.o. informuje o prawie wniesienia skargi do Organu Nadzoru, zgodnie z zapisami Ustawy o ochronie danych osobowych w przypadku stwierdzenia przetwarzania tych danych niezgodnie z obowiązującym prawem krajowym i europejskim. Organem Nadzoru jest Urząd Ochrony Danych Osobowych w Warszawie przy ul. Stawki 2.
  8. Wykaz baz danych osobowych w stosunku do których spełniono obowiązek informacyjny – po kliknięciu wyświetlą się dodatkowe informacje, wymagane w art. 13 RODO: