Historia spółki

Spółka powstała w 1997r. Funkcjonuje na podstawie ustawy z dnia 26 października 1995r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego, ustawy z dnia 15 września 2000r. Kodeks spółek handlowych oraz Aktu założycielskiego. Podstawowa działalność Spółki to PKD 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych oraz PKD 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi i dzierżawionymi. 100% udziałów posiada Gmina Tychy.

Akt założycielski Spółki

Zasoby spółki

Spółka wybudowała i zarządza 726 mieszkaniami o łącznej powierzchni użytkowej 42.566 m2. Spółka jest także właścicielem i zarządza ponad 400 lokalami użytkowymi o łącznej powierzchni 18.256 m2.

Władze Spółki

Organami statutowymi Spółki są:

Rada Nadzorcza

Urszula DRYKA – Przewodnicząca

Hanna SKOCZYLAS – Sekretarz

Teodor URBANIK – Członek

Zarząd Spółki

Daria SZCZEPAŃSKA

Prokurenci

Ewa JASTRZĘBSKA

Artur WYŻKIEWICZ