21 lutego 2022

Dodatki mieszkaniowe 2022 r.

Informujemy naszych najemców lokali mieszkalnych, że istnieje możliwość uzyskania dofinansowania do wydatków ponoszonych w związku z zajmowanym lokalem mieszkalnym. Tutaj znajdą Państwo wyjaśnienia Urzędu Miasta Tychy […]
7 lipca 2021

Dodatki mieszkaniowe 2021 r.

Informujemy naszych najemców lokali mieszkalnych, że istnieje możliwość uzyskania dofinansowania do wydatków ponoszonych w związku z zajmowanym lokalem mieszkalnym. Tutaj znajdą Państwo wyjaśnienia Urzędu Miasta Tychy […]
4 maja 2021

Pakiet wsparcia dla przedsiębiorców – wiosna 2021 r.

To bardzo trudny czas dla nas wszystkich – mieszkańców, samorządowców, właścicieli firm czy podmiotów gospodarczych działających w mieście. W ślad za Zarządzeniem nr 0050/324/20 Prezydenta Miasta […]
9 lutego 2021

Pakiet wsparcia dla przedsiębiorców – zima 2021 r.

To bardzo trudny czas dla nas wszystkich – mieszkańców, samorządowców, właścicieli firm czy podmiotów gospodarczych działających w mieście. W ślad za Zarządzeniem nr 0050/324/20 Prezydenta Miasta […]
16 listopada 2020

Pakiet wsparcia dla przedsiębiorców – jesień 2020 r.

To bardzo trudny czas dla nas wszystkich – mieszkańców, samorządowców, właścicieli firm czy podmiotów gospodarczych działających w mieście. W ślad za Zarządzeniem nr 0050/324/20 Prezydenta Miasta […]
1 kwietnia 2020

Pakiet wsparcia dla przedsiębiorców – nowe zasady

To bardzo trudny czas dla nas wszystkich – mieszkańców, samorządowców, właścicieli firm czy podmiotów gospodarczych działających w mieście. W ślad za Zarządzeniem nr 0050/112/20 Prezydenta Miasta […]
30 marca 2020

Rozliczenie zaliczek pobranych na poczet kosztów mediów za 2019 r.

Dział Zarządzania Nieruchomościami informuje, że do dnia 31 marca 2020 r. Najemcy lokali mieszkalnych otrzymają do skrzynek pocztowych rozliczenie zaliczek pobranych na poczet kosztów mediów za […]
26 marca 2019

Rozliczenie zaliczek pobranych na poczet kosztów mediów za 2018 r.

Dział Zarządzania Nieruchomościami informuje, że do dnia 29 marca 2019 r. Najemcy lokali mieszkalnych otrzymają do skrzynek pocztowych rozliczenie zaliczek pobranych na poczet kosztów mediów za […]
19 marca 2019

Informacja o zmianie opłaty za wywóz śmieci

Dział Zarządzania Nieruchomościami informuje, iż Rada Miasta Tychy Uchwałą nr III/36/18 z dnia 20 grudnia 2018 r. przyjęła zmianę dotyczącą wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. […]