Wysokość cen dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków

Niniejszym zawiadamiamy, że od 1 października 2022 r. ustalone zostały nowe ceny dostarczonej wody i odprowadzanych ścieków dla lokali usługowych.

Treść Zawiadomienia