Lokale użytkowe

Aby zostać najemcą lokalu użytkowego należy:

1

Przystąpić do przetargu (ustnego), w trakcie którego licytowana jest stawka czynszowa. Aby uczestniczyć w przetargu należy spełnić następujące warunki:

– oferent prowadzi działalność gospodarczą lub przedstawia dokumenty, z których wynika że taką działalność będzie prowadził,

– oferent nie zalega z opłatami wobec US, ZUS, Gminy Tychy, Tyskiego TBS Sp. z o.o.,

– wobec oferenta nie jest prowadzone postępowanie egzekucyjne, likwidacyjne lub upadłościowe,

– oferent wpłaci wadium oraz koszty przetargu określone przez TTBS, podane do informacji w ogłoszeniu o przetargu.

2

 Dla lokali, które nie zostały wynajęte w drodze przetargu istnieje możliwość ich wynajmu w drodze negocjacji stawki czynszowej.

Dodatkowa oferta dla najemców:

Sprzątanie
Reklama
Parking
Internet
Telefon
Montaż alarmu
Montaż klimatyzacji
Podjazd dla niepełnosprawnych