5 kwietnia 2018

Budowa budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Gen. Ch. de Gaulle’a.

1. Adres inwestycji. Ul. Gen. Ch. de Gaulle’a, działka nr 1501/46 o powierzchni 3.020 m2. Spółka jest właścicielem działki. 2. Przeznaczenie. Budynek mieszkalny. 3. Planowany efekt […]
20 czerwca 2017

Budowa budynku mieszkalno-usługowego przy al. Bielskiej.

1. Adres inwestycji. Skrzyżowanie Al. Bielskiej i Al. Jana Pawła II, działka nr 5573/64 o powierzchni 6.940 m2. 2. Przeznaczenie. Dwa budynki mieszkalno-usługowe z garażami podziemnymi. […]
17 maja 2017

Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Barona 16 na osiedlu Balbina.