Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Barona 16 na osiedlu Balbina.

1. Adres inwestycji.

Ul. Barona 16, działka nr 5815/33 o powierzchni 3.944 m2.

2. Przeznaczenie.

Budynek mieszkalny z lokalami komunalnymi, które przydzielone zostały przez Wydział Gospodarki Lokalowej Urzędu Miasta Tychy

3. Planowany efekt rzeczowy.

38 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni 1.866 m2.

4. Zaangażowane podmioty.

Tyskie TBS Sp. z o.o. – inwestor
Gmina Tychy – inwestor
AB Projekt Sp. z o.o. – wykonawca dokumentacji projektowej
BGK O/Warszawa – dofinansowanie bezzwrotne

5. Czas realizacji.

Lipiec 2017 r. – październik 2018 r.

6. Inne informacje.

Inwestycja współfinansowana była z Funduszu Dopłat. Gmina otrzymała 3,226 mln zł bezzwrotnego dofinansowania z BGK.

7. Zdjęcia.