Dla lokatorów

Opłaty czynszowe należy uiszczać na konto:

94 1020 2528 0000 0702 0124 6123
PKO BP S.A. O/Tychy

Stawka czynszu Al. Bielska 103-103A-103B – uchwała NZW z dnia 26 października 2022 r.

Stawka czynszu pozostałe zasoby – uchwała ZZW z dnia 28 czerwca 2022 r.

Ważne informacje

Kliknij na ikonkę lub tekst, aby pobrać dokument


Instrukcja użytkowania okien, podłóg i bramy w budynku przy Al. Bielskiej 103-103A-103B

Instrukcja użytkowania obiektu i urządzeń przy Al. Bielskiej 103-103A-103B

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego