RODO – Najemcy i pozostali lokatorzy

  1. Dane osobowe podane są w celach związanych z realizacją najmu lokalu mieszkalnego i/lub użytkowego i zakres ich zbierania wiąże się tylko i wyłącznie z tym celem. Są one gromadzone i przetwarzanie tylko i wyłącznie dla tych celów przez Tyskie TBS Sp. z o. o. z siedzibą w Tychach przy ul. Budowlanych 59 (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).
  2. Zakres przetwarzanych danych wynika z przepisów prawa lub z przepisów wewnętrznych Administratora.
  3. Dane pozostałych lokatorów zostały podane przez najemców.
  4. Podanie tych danych jest konieczne i nie podanie ich uniemożliwia zawarcie i kontynuację umowy najmu.
  5. Dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, za wyjątkiem organów nadzoru właścicielskiego lub zgodnie z przepisami prawa, a także firmom prowadzącym obsługę informatyczną.
  6. Dane osobowe będą przetwarzane przez 10 lat od momentu rozwiązania umowy najmu, lub do momentu odwołania zgody w stosunku do danych, na które została wyrażona zgoda.