Zostań lokatorem

5 kroków aby zostać lokatorem

Krok

1

złożenie wniosku


Krok

2

przydział mieszkania


Krok

3

wpłata partycypacji


Krok

4

wpłata kaucji zabezpieczającej


Krok

5

odbiór kluczy do mieszkania


Często zadawane pytania

Jakie warunki należy spełnić, aby ubiegać się o mieszkanie?

Podstawowe warunki jakie należy spełnić aby ubiegać się o mieszkanie:

1) wnioskodawca oraz osoby, które zastaną zgłoszone do wspólnego zamieszkania nie mogą posiadać tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego na terenie Gminy Tychy,

2) dochód netto gospodarstwa domowego nie może przekroczyć następujących wielkości:

  • dla gospodarstwa jednoosobowego – 6.625 zł,
  • dla gospodarstwa dwuosobowego – 9.938 zł,
  • dla gospodarstwa trzyosobowego – 13.913 zł,
  • dla gospodarstwa czteroosobowego – 19.478 zł,
  • dla gospodarstwa pięcioosobowego – 27.270 zł,
  • dla gospodarstwa sześcioosobowego – 38.178 zł,
  • dla gospodarstwa siedmioosobowego – 53.449 zł.
Czy określony jest próg minimalnego dochodu?

Nie jest określona dolny granica najniższego dochodu przy ubieganiu się o mieszkanie.

Czy istnieje możliwość wyodrębnienia na własność mieszkania TBS?

Zasady wyodrębniania na własność lokali mieszkalnych wybudowanych przez towarzystwa budownictwa społecznego określone są w Rozdziale 4b ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa społecznego (tekst jednolity: Dz. U. 2018.1020.). Jednakże z uwagi na niekorzystne warunki wyodrębnienia lokali mieszkalnych na własność – zarówno dla partycypantów jak i towarzystw – przepisy te nie są w praktyce stosowane.

Czy trzeba być zameldowanym na terenie miasta Tychy?

Nie ma takiego wymogu.

Kto ustala stawkę czynszu?

Stawkę czynszu ustala Zgromadzenie Wspólników na wniosek Zarządu Spółki, który opiniowany jest przez Radę Nadzorczą.

Co to jest kaucja i jaka jest jej wysokość?

Kaucja przekazywana przez najemcę jest formą gwarancji zabezpieczającą roszczenia z tytułu najmu i szkód powstałych w przedmiocie najmu ponad standardowe jego zużycie. Kaucja taka co do zasady podlega zwrotowi po zakończeniu najmu. Pobierana jest ona bezpośrednio przed podpisaniem umowy najmu w wysokości nieprzekraczającej rocznego czynszu.

Jaki jest standard mieszkań?

Oddane mieszkania mają wysoki standard: tynki gipsowe, wykładziny zmywalne lub panele, kompletną armaturę sanitarną, kuchenkę elektryczną z płytą ceramiczną i piekarnikiem. Inwestycje realizowane charakteryzuje nowoczesne budownictwo i technologie, niska zabudowa i dbałość o środowisko.

Czy jest możliwość odbioru mieszkania w stanie surowym?

Nie. Wszystkie mieszkania oddawane są w standardzie „pod klucz”.
.

Co to jest wartość odtworzeniowa?

Wartość odtworzeniowa lokalu wyznacza iloczyn jego powierzchni użytkowej i wskaźnika przeliczeniowego 1m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego. Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 2 lipca 1994r. o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych. Wskaźnik przeliczeniowy 1m2 ustala Wojewoda Śląski co dwa kwartały. Jego wysokość publikowana jest w formie obwieszczenia.

Orientacyjne koszty otrzymania mieszkania:
Ilość
pokoi
Powierzchnia
w m2
Kwota
partycypacji
(30 %)
Kwota kaucji
zabezpieczającej
(12-krotność czynszu)
Razem
P1 35 36 782 zł 3 885 zł 40 667 zł
P2 55 57 800 zł 6 105 zł 63 905 zł
P3 65 68 309 zł 7 215 zł 75 524 zł
P4 75 78 818 zł 8 325 zł 87 143 zł
Orientacyjne koszty utrzymania mieszkania:
Ilość
pokoi
Powierzchnia
w m2
Liczba
osób
Czynsz Zaliczka
c.o.
Woda zimna
odprowadzanie
ścieków
Energia
elektryczna
Razem
P1 35 1 337 zł 79 zł 44 zł 180 zł 640 zł
P2 55 2 535 zł 124 zł 88 zł 210 zł 957 zł
P3 65 3 640 zł 146 zł 132 zł 240 zł 1 159 zł
P4 75 4 746 zł 169 zł 176 zł 260 zł 1 351 zł

Istnieje również możliwość złożenia wniosku o przydział lokalu mieszkalnego komunalnego z zasobów Gminy Tychy. Wniosek należy złożyć w Urzędzie Miasta w Wydziale Gospodarki Lokalowej.