Zostań lokatorem

5 kroków aby zostać lokatorem

Krok

1

złożenie wniosku


Krok

2

przydział mieszkania


Krok

3

wpłata partycypacji


Krok

4

wpłata kaucji zabezpieczającej


Krok

5

odbiór kluczy do mieszkania


Często zadawane pytania

Jakie warunki należy spełnić, aby ubiegać się o mieszkanie?

Podstawowe warunki jakie należy spełnić aby ubiegać się o mieszkanie:

1) wnioskodawca oraz osoby, które zastaną zgłoszone do wspólnego zamieszkania nie mogą posiadać tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego na terenie Gminy Tychy,

2) dochód netto gospodarstwa domowego nie może przekroczyć następujących wielkości:

  • dla gospodarstwa jednoosobowego – 7.659 zł,
  • dla gospodarstwa dwuosobowego – 11.306 zł,
  • dla gospodarstwa trzyosobowego – 15.263 zł,
  • dla gospodarstwa czteroosobowego – 20.605 zł,
  • dla gospodarstwa pięcioosobowego – 27.817 zł,
  • dla gospodarstwa sześcioosobowego – 37.552 zł,
  • dla gospodarstwa siedmioosobowego – 50.696 zł.
Czy określony jest próg minimalnego dochodu?

Nie jest określona dolny granica najniższego dochodu przy ubieganiu się o mieszkanie.

Czy istnieje możliwość wyodrębnienia na własność mieszkania TBS?

Zasady wyodrębniania na własność lokali mieszkalnych wybudowanych przez towarzystwa budownictwa społecznego określone są w Rozdziale 4b ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa społecznego (tekst jednolity: Dz. U. 2018.1020.). Jednakże z uwagi na niekorzystne warunki wyodrębnienia lokali mieszkalnych na własność – zarówno dla partycypantów jak i towarzystw – przepisy te nie są w praktyce stosowane.

Czy trzeba być zameldowanym na terenie miasta Tychy?

Nie ma takiego wymogu.

Kto ustala stawkę czynszu?

Stawkę czynszu ustala Zgromadzenie Wspólników na wniosek Zarządu Spółki, który opiniowany jest przez Radę Nadzorczą.

Co to jest kaucja i jaka jest jej wysokość?

Kaucja przekazywana przez najemcę jest formą gwarancji zabezpieczającą roszczenia z tytułu najmu i szkód powstałych w przedmiocie najmu ponad standardowe jego zużycie. Kaucja taka co do zasady podlega zwrotowi po zakończeniu najmu. Pobierana jest ona bezpośrednio przed podpisaniem umowy najmu w wysokości nieprzekraczającej rocznego czynszu.

Jaki jest standard mieszkań?

Oddane mieszkania mają wysoki standard: tynki gipsowe, wykładziny zmywalne lub panele, kompletną armaturę sanitarną, kuchenkę elektryczną z płytą ceramiczną i piekarnikiem. Inwestycje realizowane charakteryzuje nowoczesne budownictwo i technologie, niska zabudowa i dbałość o środowisko.

Czy jest możliwość odbioru mieszkania w stanie surowym?

Nie. Wszystkie mieszkania oddawane są w standardzie „pod klucz”.
.

Co to jest wartość odtworzeniowa?

Wartość odtworzeniowa lokalu wyznacza iloczyn jego powierzchni użytkowej i wskaźnika przeliczeniowego 1m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego. Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 2 lipca 1994r. o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych. Wskaźnik przeliczeniowy 1m2 ustala Wojewoda Śląski co dwa kwartały. Jego wysokość publikowana jest w formie obwieszczenia.

Orientacyjne koszty otrzymania mieszkania:
Ilość
pokoi
Powierzchnia
w m2
Kwota
partycypacji
(30 %)
Kwota kaucji
zabezpieczającej
(12-krotność czynszu)
Razem
P13561.400 zł8.200 zł69.600 zł
P25596.500 zł12.900 zł109.400 zł
P365114.000 zł15.200 zł129.200 zł
P475131.600 zł17.600 zł149.200 zł
Orientacyjne koszty utrzymania mieszkania:
Ilość
pokoi
Powierzchnia
w m2
Liczba
osób
CzynszZaliczka
c.o.
Woda zimna
odprowadzanie
ścieków
Energia
elektryczna
Razem
P1351690 zł160 zł80 zł200 zł1.130 zł
P25521.070 zł250 zł150 zł250 zł1.720 zł
P36531.260 zł290 zł220 zł300 zł2.070 zł
P47541.460 zł340 zł290 zł350 zł2.440 zł

Istnieje również możliwość złożenia wniosku o przydział lokalu mieszkalnego komunalnego z zasobów Gminy Tychy. Wniosek należy złożyć w Urzędzie Miasta w Wydziale Gospodarki Lokalowej.