Zostań lokatorem

5 kroków aby zostać lokatorem

Krok

1

złożenie wniosku


Krok

2

przydział mieszkania


Krok

3

wpłata partycypacji


Krok

4

wpłata kaucji zabezpieczającej


Krok

5

odbiór kluczy do mieszkania


Często zadawane pytania

Jakie warunki należy spełnić, aby ubiegać się o mieszkanie?

Podstawowe warunki jakie należy spełnić aby ubiegać się o mieszkanie:

1) wnioskodawca oraz osoby, które zastaną zgłoszone do wspólnego zamieszkania nie mogą posiadać tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego na terenie Gminy Tychy,

2) dochód netto gospodarstwa domowego nie może przekroczyć następujących wielkości:

  • dla gospodarstwa jednoosobowego – 6.625 zł,
  • dla gospodarstwa dwuosobowego – 9.938 zł,
  • dla gospodarstwa trzyosobowego – 13.913 zł,
  • dla gospodarstwa czteroosobowego – 19.478 zł,
  • dla gospodarstwa pięcioosobowego – 27.270 zł,
  • dla gospodarstwa sześcioosobowego – 38.178 zł,
  • dla gospodarstwa siedmioosobowego – 53.449 zł.
Czy określony jest próg minimalnego dochodu?

Nie jest określona dolny granica najniższego dochodu przy ubieganiu się o mieszkanie.

Czy istnieje możliwość wyodrębnienia na własność mieszkania TBS?

Zasady wyodrębniania na własność lokali mieszkalnych wybudowanych przez towarzystwa budownictwa społecznego określone są w Rozdziale 4b ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa społecznego (tekst jednolity: Dz. U. 2018.1020.). Jednakże z uwagi na niekorzystne warunki wyodrębnienia lokali mieszkalnych na własność – zarówno dla partycypantów jak i towarzystw – przepisy te nie są w praktyce stosowane.

Czy trzeba być zameldowanym na terenie miasta Tychy?

Nie ma takiego wymogu.

Kto ustala stawkę czynszu?

Stawkę czynszu ustala Zgromadzenie Wspólników na wniosek Zarządu Spółki, który opiniowany jest przez Radę Nadzorczą.

Co to jest kaucja i jaka jest jej wysokość?

Kaucja przekazywana przez najemcę jest formą gwarancji zabezpieczającą roszczenia z tytułu najmu i szkód powstałych w przedmiocie najmu ponad standardowe jego zużycie. Kaucja taka co do zasady podlega zwrotowi po zakończeniu najmu. Pobierana jest ona bezpośrednio przed podpisaniem umowy najmu w wysokości nieprzekraczającej rocznego czynszu.

Jaki jest standard mieszkań?

Oddane mieszkania mają wysoki standard: tynki gipsowe, wykładziny zmywalne lub panele, kompletną armaturę sanitarną, kuchenkę elektryczną z płytą ceramiczną i piekarnikiem. Inwestycje realizowane charakteryzuje nowoczesne budownictwo i technologie, niska zabudowa i dbałość o środowisko.

Czy jest możliwość odbioru mieszkania w stanie surowym?

Nie. Wszystkie mieszkania oddawane są w standardzie „pod klucz”.
.

Co to jest wartość odtworzeniowa?

Wartość odtworzeniowa lokalu wyznacza iloczyn jego powierzchni użytkowej i wskaźnika przeliczeniowego 1m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego. Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 2 lipca 1994r. o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych. Wskaźnik przeliczeniowy 1m2 ustala Wojewoda Śląski co dwa kwartały. Jego wysokość publikowana jest w formie obwieszczenia.

Orientacyjne koszty otrzymania mieszkania:
Ilość
pokoi
Powierzchnia
w m2
Kwota
partycypacji
(30 %)
Kwota kaucji
zabezpieczającej
(12-krotność czynszu)
Razem
P13536 782 zł3 885 zł40 667 zł
P25557 800 zł6 105 zł63 905 zł
P36568 309 zł7 215 zł75 524 zł
P47578 818 zł8 325 zł87 143 zł
Orientacyjne koszty utrzymania mieszkania:
Ilość
pokoi
Powierzchnia
w m2
Liczba
osób
CzynszZaliczka
c.o.
Woda zimna
odprowadzanie
ścieków
Energia
elektryczna
Razem
P1351337 zł79 zł44 zł180 zł640 zł
P2552535 zł124 zł88 zł210 zł957 zł
P3653640 zł146 zł132 zł240 zł1 159 zł
P4754746 zł169 zł176 zł260 zł1 351 zł

Istnieje również możliwość złożenia wniosku o przydział lokalu mieszkalnego komunalnego z zasobów Gminy Tychy. Wniosek należy złożyć w Urzędzie Miasta w Wydziale Gospodarki Lokalowej.