Budowa budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Gen. Ch. de Gaulle’a.

1. Adres inwestycji.

Ul. Gen. Ch. de Gaulle’a 10-10A, działka nr 1501/46 o powierzchni 3.020 m2. Spółka jest właścicielem działki.

2. Przeznaczenie.

Budynek mieszkalny.

3. Planowany efekt rzeczowy.

23 lokale mieszkalne o łącznej powierzchni użytkowej 1.364 m2 oraz 21 miejsca parkingowe w garażu usytuowanym na poziomie parteru. Budynek będzie wyposażony w dźwigi windowe.

4. Zaangażowane podmioty.

Tyskie TBS Sp. z o.o.
Gmina Tychy
AB-Projekt Sp. z o.o.
Zakład Usługowo-Handlowy „ZMIROB” ROLNIK, ZĄBEK Spółka Jawna

5. Czas realizacji.

Planowany termin zakończenia inwestycji: IV kwartał 2020 r.

6. Zaangażowanie rzeczowe.

26 kwietnia została podpisana umowa na roboty budowlane. Generalnym wykonawcą jest Zakład Usługowo-Handlowy „ZMIROB” ROLNIK, ZĄBEK Spółka Jawna z siedzibą w Tychach przy ul. Glińczańska 7.

7. Wizualizacje.