Budowa budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Gen. Ch. de Gaulle’a.

1. Adres inwestycji.

Ul. Gen. Ch. de Gaulle’a 10-10A, działka nr 1501/46 o powierzchni 3.020 m2. Spółka jest właścicielem działki.

2. Przeznaczenie.

Budynek mieszkalny.

3. Planowany efekt rzeczowy.

23 lokale mieszkalne o łącznej powierzchni użytkowej 1.364 m2 oraz 21 miejsca parkingowe w garażu usytuowanym na poziomie parteru. Budynek będzie wyposażony w dźwigi windowe.

4. Zaangażowane podmioty.

Tyskie TBS Sp. z o.o.
Gmina Tychy
AB-Projekt Sp. z o.o.
Zakład Usługowo-Handlowy „ZMIROB” ROLNIK, ZĄBEK Spółka Jawna

5. Czas realizacji.

kwiecień 2018 r.przekazanie przez Gminę aportem działki,
listopad 2018 r. uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę,
luty 2019 r. ogłoszenie przetargu na wybór generalnego wykonawcy,
kwiecień 2019 r. podpisanie umowy na budowę budynku,
sierpień 2020 r. zakończenie robót budowlanych,
listopad 2020 r. oddanie budynku do użytkowania,

W listopadzie 2020 r. zakończono inwestycję.

6. Zaangażowanie rzeczowe.

8,702 mln zł, w tym roboty budowlane 8,197 mln zł.

7. Zdjęcia.