7 sierpnia 2019

RODO – byli Pracownicy Spółki

Dane osobowe byłych Pracowników Tyskiego TBS Sp. z o.o. są przetwarzane w celach archiwalnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa tj.: Kodeks pracy art. 94, co stanowi […]
10 czerwca 2019

Przetarg na lokal użytkowy

przetarg ustny nieograniczonypolegający na licytacji stawki czynszowej netto za 1 m2 powierzchni użytkowej ul. Grota Roweckiego 42/44 – II piętro:powierzchnia – 30,00 m2stawka wywoławcza – 39,00 zł […]
19 marca 2019

Informacja w sprawie dodatków mieszkaniowych

Dział Zarządzania Nieruchomościami informuje, że Najemcy lokali mieszkalnych mogą starać się o otrzymanie dodatku mieszkaniowego. Szczegółowe informacje można uzyskać tutaj. Zachęcamy do zapoznania się z zasadami […]
24 maja 2018

RODO – Klienci parkingu – karty parkingowe

Spełniając obowiązek informacyjny wobec właścicieli danych osobowych informujemy, że Państwa dane osobowe przetwarzane są w naszej firmie Tyskie TBS Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach […]
24 maja 2018

RODO – Kontrahenci

Spełniając obowiązek informacyjny wobec właścicieli danych osobowych informujemy, że Państwa dane osobowe przetwarzane są w naszej firmie Tyskie TBS Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach […]
24 maja 2018

RODO – Poczta e-mail i telefony służbowe

Spełniając obowiązek informacyjny wobec właścicieli danych osobowych informujemy, że Państwa adres e-mailowy lub numer telefonu przetwarzany jest w naszej firmie: Tyskie TBS Sp. z o. o. […]
24 maja 2018

RODO – Monitoring wizyjny

Monitoring wizyjny działa w oparciu o przyjęty Regulamin wewnętrzny, w którym został spełniony obowiązek informacyjny. Treść Regulaminu.
24 maja 2018

RODO – Najemcy i pozostali lokatorzy

Dane osobowe podane są w celach związanych z realizacją najmu lokalu mieszkalnego i/lub użytkowego i zakres ich zbierania wiąże się tylko i wyłącznie z tym celem. […]
24 maja 2018

RODO – Wnioskodawcy i pozostałe osoby wskazane we wniosku

Dane osobowe wymienione w dokumentach podane są w celach związanych z możliwością zawarcia umowy najmu w przyszłości z Tyskim TBS Sp. z o. o. z siedzibą […]