20 czerwca 2017

Informacja o zmianie stawek za centralne ogrzewanie (lokale użytkowe).

INFORMACJA dla Najemców lokali użytkowych w zasobach Tyskiego TBS Sp. z o. o. w Tychach w sprawie zaliczek za zużycie mediów na obiektach   Tyskie Towarzystwo […]
9 czerwca 2017

Informacja o zmianie opłaty za wywóz śmieci.

Informujemy, iż Rada Miasta Tychy uchwałą nr XXXV/555/17 z dnia 27 kwietnia 2017 r. przyjęła zmianę dotyczącą wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zmianie ulega wysokość […]
15 marca 2017

Dodatki mieszkaniowe.

Informujemy naszych najemców lokali mieszkalnych, że istnieje możliwość uzyskania dofinansowania do wydatków ponoszonych w związku z zajmowanym lokalem mieszkalnym. Tutaj znajdą Państwo wyjaśnienia Urzędu Miasta Tychy […]