16 listopada 2020

Pakiet wsparcia dla przedsiębiorców – jesień 2020 r.

To bardzo trudny czas dla nas wszystkich – mieszkańców, samorządowców, właścicieli firm czy podmiotów gospodarczych działających w mieście. W ślad za Zarządzeniem nr 0050/324/20 Prezydenta Miasta […]
1 kwietnia 2020

Pakiet wsparcia dla przedsiębiorców – nowe zasady

To bardzo trudny czas dla nas wszystkich – mieszkańców, samorządowców, właścicieli firm czy podmiotów gospodarczych działających w mieście. W ślad za Zarządzeniem nr 0050/112/20 Prezydenta Miasta […]
30 marca 2020

Rozliczenie zaliczek pobranych na poczet kosztów mediów za 2019 r.

Dział Zarządzania Nieruchomościami informuje, że do dnia 31 marca 2020 r. Najemcy lokali mieszkalnych otrzymają do skrzynek pocztowych rozliczenie zaliczek pobranych na poczet kosztów mediów za […]
26 marca 2019

Rozliczenie zaliczek pobranych na poczet kosztów mediów za 2018 r.

Dział Zarządzania Nieruchomościami informuje, że do dnia 29 marca 2019 r. Najemcy lokali mieszkalnych otrzymają do skrzynek pocztowych rozliczenie zaliczek pobranych na poczet kosztów mediów za […]
19 marca 2019

Informacja o zmianie opłaty za wywóz śmieci

Dział Zarządzania Nieruchomościami informuje, iż Rada Miasta Tychy Uchwałą nr III/36/18 z dnia 20 grudnia 2018 r. przyjęła zmianę dotyczącą wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. […]
29 marca 2018

Rozliczenie zaliczek pobranych na poczet kosztów mediów za 2017 r.

Dział Zarządzania Nieruchomościami informuje, że w dniu 29 marca 2018 r. Najemcy lokali mieszkalnych otrzymali do skrzynek pocztowych rozliczenie zaliczek pobranych na poczet kosztów mediów za […]
20 czerwca 2017

Informacja o zmianie stawek za centralne ogrzewanie (lokale użytkowe).

INFORMACJA dla Najemców lokali użytkowych w zasobach Tyskiego TBS Sp. z o. o. w Tychach w sprawie zaliczek za zużycie mediów na obiektach   Tyskie Towarzystwo […]
9 czerwca 2017

Informacja o zmianie opłaty za wywóz śmieci.

Informujemy, iż Rada Miasta Tychy uchwałą nr XXXV/555/17 z dnia 27 kwietnia 2017 r. przyjęła zmianę dotyczącą wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zmianie ulega wysokość […]
15 marca 2017

Dodatki mieszkaniowe.

Informujemy naszych najemców lokali mieszkalnych, że istnieje możliwość uzyskania dofinansowania do wydatków ponoszonych w związku z zajmowanym lokalem mieszkalnym. Tutaj znajdą Państwo wyjaśnienia Urzędu Miasta Tychy […]