Rozliczenie zaliczek pobranych na poczet kosztów mediów za 2018 r.

Dział Zarządzania Nieruchomościami informuje, że do dnia 29 marca 2019 r. Najemcy lokali mieszkalnych otrzymają do skrzynek pocztowych rozliczenie zaliczek pobranych na poczet kosztów mediów za rok 2018.

Prosimy o zapoznanie się z przedmiotowym rozliczeniem. Ewentualne reklamacje dotyczące rozliczenia będą przyjmowane do dnia 12 kwietnia 2019 r.

Po upływie tego terminu przedłożone rozliczenie zostanie uznane za prawidłowe.