Pakiet wsparcia dla przedsiębiorców – nowe zasady

To bardzo trudny czas dla nas wszystkich – mieszkańców, samorządowców, właścicieli firm czy podmiotów gospodarczych działających w mieście. W ślad za Zarządzeniem nr 0050/112/20 Prezydenta Miasta Tychy z dnia
9 kwietnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zasad wsparcia dla podmiotów wynajmujących lokale użytkowe lub dzierżawiących bądź użytkujących nieruchomości stanowiące zasoby gminne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych Zarząd Spółki podjął Uchwałę nr 8/2020 z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zasad wsparcia dla podmiotów wynajmujących lokale użytkowe stanowiące zasoby Tyskiego TBS Sp. z o.o. w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.


Wniosek można złożyć drogą mailową [email protected] lub pocztą na adres Tyskie TBS Sp. z o.o.
ul. Budowlanych 59, 43-100 Tychy.


W razie pytań prosimy o kontakt pod numerem 501 875 758.


Formularze do pobrania:

Uchwała nr 8/2020 Zarządu Spółki z dnia 10 kwietnia 2020 r.

Wniosek o odstąpienie od dochodzenia należności z tytułu czynszu za lokale użytkowe

Wniosek o odstąpienie od dochodzenia należności z tytułu czynszu za lokale użytkowe (wersja edytowalna)