Pakiet wsparcia dla przedsiębiorców – zima 2021 r.

To bardzo trudny czas dla nas wszystkich – mieszkańców, samorządowców, właścicieli firm czy podmiotów gospodarczych działających w mieście. W ślad za Zarządzeniem nr 0050/324/20 Prezydenta Miasta Tychy z dnia
29 października 2020 r. w sprawie wprowadzenia zasad wsparcia dla podmiotów wynajmujących lokale użytkowe lub dzierżawiących bądź użytkujących nieruchomości stanowiące zasoby gminne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych Zarząd Spółki podjął Uchwałę nr 01/2021 z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie wprowadzenia zasad wsparcia dla podmiotów wynajmujących lokale użytkowe stanowiące zasoby Tyskiego TBS Sp. z o.o. w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Wniosek można złożyć drogą mailową [email protected] lub pocztą na adres Tyskie TBS Sp. z o.o. ul. Budowlanych 59, 43-100 Tychy.

W razie pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu 501 875 758.