Dodatki mieszkaniowe 2021 r.

Informujemy naszych najemców lokali mieszkalnych, że istnieje możliwość uzyskania dofinansowania do wydatków ponoszonych w związku z zajmowanym lokalem mieszkalnym. Tutaj znajdą Państwo wyjaśnienia Urzędu Miasta Tychy w sprawie dodatków mieszkaniowych.

Szczegółowe informacje na temat warunków i sposobu uzyskania dofinansowania można uzyskać w Wydziale Gospodarki Lokalowej Urzędu Miasta Tychy.