Informacja o zmianie opłaty za wywóz śmieci

Dział Zarządzania Nieruchomościami informuje, iż Rada Miasta Tychy Uchwałą nr III/36/18 z dnia 20 grudnia 2018 r. przyjęła zmianę dotyczącą wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zmianie ulega wysokość stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które są zbierane i odbierane w sposób selektywny z 12,00 zł za osobę na miesiąc na 15,00 zł za osobę na miesiąc.

W przypadku selektywnego gospodarowania odpadami stawka opłaty za piątą, szóstą i każdą kolejną osobę nie ulega zmianie i wynosi 1 zł za osobę na miesiąc w gospodarstwie domowym.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2019 roku.

W związku z powyższym Najemcy lokali mieszkalnych otrzymają do skrzynek pocztowych pisemną informację o wysokości opłat za lokal mieszkalny, które będą obowiązywały od 1 kwietnia br.