Rozliczenie zaliczek pobranych na poczet kosztów mediów za 2019 r.

Dział Zarządzania Nieruchomościami informuje, że do dnia 31 marca 2020 r. Najemcy lokali mieszkalnych otrzymają do skrzynek pocztowych rozliczenie zaliczek pobranych na poczet kosztów mediów za rok 2019.

Prosimy o zapoznanie się z przedmiotowym rozliczeniem. Ewentualne reklamacje dotyczące rozliczenia będą przyjmowane do dnia 14 kwietnia 2020 r. Zachęcamy do przesyłania reklamacji drogą elektroniczną na adres: [email protected].

Po upływie tego terminu przedłożone rozliczenie zostanie uznane za prawidłowe.