RODO – Poczta e-mail i telefony służbowe

Dane osobowe przetwarzane są także przez Tyskie TBS Sp. z o.o. w oparciu o art.6 ust.1 lit. f) RODO w celach realizacji uzasadnionego interesu Administratora, jakim jest kontakt.

W przypadku poczty mailowej przetwarza się adresy mailowe oraz imię, nazwisko lub nazwę nadawcy/adresata, a także treści wiadomości, które mogą zawierać dane osobowe.

W przypadku telefonu służbowego przetwarza się imię, nazwisko lub nazwę oraz numer telefonu, a także treść wiadomości tekstowych.

Podanie danych wynika z potrzeby szybkiego kontaktu, a nie podanie ich ogranicza kontakt do tradycyjnego za pośrednictwem poczty lub kuriera.

Dane osobowe zostały pozyskane z różnych źródeł i są to dane zwykłe, tj.:
• bezpośrednio od Państwa, co uznajemy, jako wyrażenie zgody poprzez wykonanie konkretnej
aktywności lub podpisanie zgody na kontakt teleinformatyczny
• z publicznych stron internetowych, od pracodawców, od innych podmiotów współpracujących
z Tyskim TBS Sp. z o.o. (kategorie: dane zwykłe, adres e-mail, numer telefonu, nazwa lub imię
i nazwisko, adres)

Ww. dane nie są nikomu udostępniane bez zgody osoby, jeżeli dotyczy to telefonu lub maila prywatnego na użycie którego została wyrażona zgoda, chyba że udostępnienie wymagane jest dla załatwienia sprawy w uzasadnionym interesie Administratora i właściciela danych.

W zakresie obsługi technicznej korespondencji dane są udostępniane Poczcie Polskiej, kurierom, dostawcom usług hostingowych, operatorom telekomunikacyjnym.

Dane osobowe dot. poczty mailowej będą udostępniane innym odbiorcom, na zasadzie dalszego przesyłania poczty dot. konkretnej omawianej tematyki w gronie większej grupy osób, a także dostawcom usług hostingowych.

Ww. dane przetwarzane są do momentu otrzymania roszczenia dot. usunięcia adresu mailowego lub numeru telefonu, ale nie dłużej niż 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego w którym upłynęło 5 lat od ostatniego kontaktu.