RODO – Kontrahenci

Spełniając obowiązek informacyjny wobec właścicieli danych osobowych informujemy, że Państwa dane osobowe przetwarzane są w naszej firmie Tyskie TBS Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach (43-100) przy ul. Budowlanych 59 w celach związanych:
– ze współpracą biznesową lub dostawą/kupnem towarów i usług i są przetwarzane w zakresie zawartej umowy kupna sprzedaży lub innej umowy gospodarczej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
– w zakresie realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa (cele podatkowe, rachunkowości, dochodzenie roszczeń) dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 c) RODO;
– w zakresie windykacji należności i obsługi prawnej dane są przetwarzane w oparciu o art. 6 ust.1 lit. f) RODO.

Zakres przetwarzanych danych osobowych: imię, nazwisko, nazwa klienta/kontrahenta, adres, dane kontaktowe (telefon, e-mail), w tym imię i nazwisko osób do kontaktu w celu realizacji umowy, dane dot. produktu, wypis z rejestru CEIDG, KRS, NIP-u i REGONU lub inne wynikające z przepisów prawa lub z regulaminów wewnętrznych, np. dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe kontrahenta lub jego pracowników, referencje, a także dane ekonomiczno-finansowe w związku z istniejącą lub planowaną współpracą handlową itd.

Odbiorcy danych osobowych są określeni w przepisach prawa oraz są nimi także firmy obsługujące systemy informatyczne, firmy doradcze, obsługa prawna, banki, firmy ubezpieczeniowe, firmy windykacyjne biegli rewidenci i inne uzasadnione celami przetwarzania instytucje.

Podanie danych w celu współpracy jest konieczne dla realizacji zakupu lub usługi oraz wystawienia faktury i ich nie podanie uniemożliwia wykonanie określonego zdarzenia gospodarczego.

Dane osobowe będą przetwarzane przez 5 lat od momentu ostatniego zdarzenia gospodarczego potwierdzonego fakturą lub przez 10 lat od zakończenia trwania umowy.