RODO – Monitoring wizyjny

Monitoring wizyjny działa w oparciu o przyjęty Regulamin wewnętrzny, w którym został spełniony obowiązek informacyjny. Treść Regulaminu.