RODO – Monitoring wizyjny

 1. Celem monitoringu wizyjnego jest:
 • zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na monitorowanym terenie,
 • zachowanie porządku publicznego wokół budynków administrowanych przez TTBS Sp. z o.o.,
 • zapewnienie bezpieczeństwa pracowników,
 • ochrona mienia.
 1. Teren objęty monitoringiem wizyjnym to:
  Budynek i jego otoczenie przy ul. Budowlanych 59,
  Budynek i jego otoczenie przy ul. Hierowskiego 2-4-6,
  Budynek i jego otoczenie przy ul. Barona 16,
  Budynek i jego otoczenie przy ul. Bacha 2-4, ul. Barona 25-27,
  Budynek i jego otoczenie przy ul. Bacha 1-3-5-7, ul. Brzechwy 3,
  Budynek i jego otoczenie przy ul. Kochanowskiego 1-3,
  Budynek i jego otoczenie przy ul. de Gaulle’a 10-10A,
  Budynek i jego otoczenie przy Al. Bielskiej 103-103A-103B,
  Budynek i jego otoczenie przy ul. Trzy Stawy 1-3-5-7-9,
  Budynek i jego otoczenie przy ul. Trzy Stawy 2-4-6, ul. Grota Roweckiego 25-27-29,
  Budynek i jego otoczenie przy ul. Grota Roweckiego 42-44, ul. Cyganerii 51.
 2. Obowiązek informacyjny wobec monitorowanych osób spełniony został poprzez piktogramy umieszczone przed wejściem na monitorowany teren lub na budynkach obok kamer wskazujących na obszar monitorowany wraz z podaniem Administratora i kontaktu telefonicznego do osoby odpowiedzialnej za obsługę monitoringu wizyjnego oraz poprzez wywieszenie wyciągu z niniejszego Regulaminu w miejscach publicznych (np. strona Internetowa).
 3. Monitoring wizyjny funkcjonuje całodobowo.
 4. Rejestracji danych na nośniku danych podlega tylko obraz z kamer monitoringu wizyjnego (bez dźwięku).
 5. Okres przechowywania danych zarejestrowanych w drodze monitoringu wizyjnego może wynosić maksymalnie 90 dni, a następnie dane ulegają nadpisaniu. Okres ten nie jest jednakowy na wszystkich monitorowanych obszarach i zależy od możliwości technologicznych rejestratora na konkretnym rejestratorze. Minimalny okres przechowywania wynosi 7 dni.
 6. Dane osobowe uzyskane w drodze monitoringu wizyjnego mogą być udostępniane organom ścigania, służbom porządkowym, sądom w związku z prowadzonymi postępowaniami lub innym uprawnionym organom, w tym kancelariom prawnym, firmom doradczym, a także firmom konserwującym system lub ochronie w oparciu o podpisaną umowę powierzenia danych osobowych.
 7. W przypadku skierowania żądania o dostęp do danych z nagrania lub o kopię nagrania przez właściciela danych osobowych znajdującego się na nagraniu możliwe wyrażenie zgody na dostęp do danych lub sporządzenie i przekazanie kopii nagrania tylko i wyłącznie w sytuacji braku nagrania innych osób lub braku możliwości identyfikacji innych osób (anonimizacja lub sposób nagrania uniemożliwiający identyfikację) lub w przypadku otrzymania zgody od pozostałych osób widocznych na nagraniu.
 8. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności, gdy urządzenia monitoringu wizyjnego zarejestrowały zdarzenie z obszaru określonego w pkt.2 niniejszego wyciągu z Regulaminu, okres przechowywania danych może ulec wydłużeniu w stosunku do czasu określonego w pkt. 7 o czas niezbędny do zakończenia postępowania, którego przedmiotem jest zdarzenie zarejestrowane przez monitoring.
 9. Kontakt do osoby odpowiedzialnej za monitoring wizyjny: tel. 501 875 758, e-mail: [email protected].

Pełna treść Regulaminu.