RODO – Pracownicy Spółki

  1. Spełniając obowiązek informacyjny wobec właścicieli danych osobowych informujemy, że Państwa dane osobowe przetwarzane są w naszej firmie: Tyskie TBS Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach (43-100) przy ul. Budowlanych 59 w celach związanych z zatrudnieniem i są przetwarzane w zakresie zawartej umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO i w zakresie realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa (cele podatkowe, rachunkowości, zaopatrzenia emerytalnego, BHP, szkoleniowe, rozliczenia czasu pracy) dane są przetwarzane na podstawie art.6.ust.1 lit. c).
  2. Zakres przetwarzanych danych osobowych wynika tylko i wyłącznie z przepisów prawa lub z regulaminów wewnętrznych.
  3. Podanie danych w celu zatrudnienia jest wymogiem ustawowym i nie podanie ich uniemożliwia zatrudnienie.
  4. Odbiorcy danych osobowych są tylko i wyłącznie określeni w przepisach prawa oraz są nimi także firmy obsługujące systemy informatyczne.
  5. Dane osobowe będą przetwarzane przez 50 lat od momentu ustania zatrudnienia.