RODO – Pracownicy Spółki

Spełniając obowiązek informacyjny wobec właścicieli danych osobowych informujemy, że Państwa dane osobowe przetwarzane są w naszej firmie: Tyskie TBS Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach (43-100) przy ul. Budowlanych 59 w celach związanych z zatrudnieniem i są przetwarzane:
• w zakresie zawartej umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO
• w zakresie realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa (cele podatkowe, rachunkowości, zaopatrzenia emerytalnego, BHP, szkoleniowe, rozliczenia czasu pracy) dane są przetwarzane na podstawie art.6.ust.1 lit. c)
• w zakresie danych dodatkowych takich jak dane kontaktowe do pracowników lub innych danych na które pracownik lub Organ Spółki wyraził odrębną zgodę dane są przetwarzane na podstawie art.6.ust.1 lit. a) RODO (np. informacje szczegółowe o osobie, zawierające większy zakres nic wynikający z przepisów prawa)

Zakres przetwarzanych danych osobowych wynika tylko i wyłącznie z przepisów prawa lub z regulaminów wewnętrznych za wyjątkiem danych zbieranych na podstawie zgody.

Podanie danych w celu zatrudnienia jest wymogiem ustawowym i nie podanie ich uniemożliwia zatrudnienie.

Odbiorcy danych osobowych są tylko i wyłącznie określeni w przepisach prawa oraz podmioty, którym przekazanie danych będzie konieczne w celu wykonania umowy jaka wiąże te podmioty z pracodawcą, np. firmy doradcze, obsługa IT, obsługa prawna, firmy szkoleniowe, banki, ubezpieczyciele, inne uzasadnione podmioty, w tym biegli rewidenci.

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres maksymalnie 50 lat od momentu ustania zatrudnienia pracownika Tyskiego TBS Sp. z o.o. lub odpowiednio krócej, dla pracowników zatrudnionych od 01.01.2019 roku – 10 lat od momentu ustania zatrudnienia lub zgodnie z przepisami prawa.