RODO – Klienci parkingu – karty parkingowe

  1. Spełniając obowiązek informacyjny wobec właścicieli danych osobowych informujemy, że Państwa dane osobowe przetwarzane są w naszej firmie Tyskie TBS Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach (43-100) przy ul. Budowlanych 59 w celach związanych z:
    – realizacją usługi parkowania i są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (karta parkingowa);
    – w zakresie realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa (cele podatkowe, rachunkowości, dochodzenie roszczeń) dane są przetwarzane na podstawie art. 6. ust. 1 lit. c) RODO.
  2. Zakres przetwarzanych danych osobowych wynika tylko i wyłącznie z przepisów prawa lub z regulaminów wewnętrznych.
  3. Podanie danych w celu otrzymania karty parkingowej jest konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa pojazdu oraz rozliczenia usługi.
  4. Odbiorcy danych osobowych są tylko i wyłącznie określeni w przepisach prawa oraz są nimi także firmy obsługujące systemy informatyczne.
  5. Dane osobowe będą przetwarzane przez 1 rok od momentu ustania ważności karty, a w przypadku wystąpienia szkody przez 10 lat od momentu ustania ważności karty.