Zmiana opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Mając na uwadze uchwałę Rady Miasta Tychy XXI/436/20 z dnia 29 października 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/340/20 z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty za pojemnik lub worek o określonej pojemności informujemy, że od 1 stycznia 2021 r. zmianie ulega wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami.

Dla osób segregujących odpady komunalne wysokość opłaty będzie wynosić 26 złotych od osoby za miesiąc. W przypadku gdy osoba nie będzie prowadzić selektywnej zbiórki odpadów opłata wyniesie dwukrotność stawki.

Mieszkańcy objęci Kartą Dużej Rodziny otrzymają zwolnienie w wysokości 20 % stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Warunkiem koniecznym uzyskania zwolnienia w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest złożenie do Tyskiego TBS Sp. z o.o. oświadczenia o liczbie osób zamieszkałych w lokalu oraz podanie numeru/ów Kart/y Dużej Rodziny.

Oświadczenie o ilości osób zamieszkałych w lokalu

Od 1 stycznia 2021 r. nie będzie obowiązywała opłata 1,00 zł od 5 osoby w gospodarstwie domowym.