Segregacja odpadów komunalnych w 2021 r.

Szanowni Najemcy,

nowelizacja z 2019 r. ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach to duże wyzwanie przed zarządcami i właścicielami nieruchomości ale przede wszystkim przed mieszkańcami. Nowelizacja wprowadziła segregację odpadów jako obowiązek, a nie wybór.

Zgodnie z unijnymi przepisami, w roku 2025 powinniśmy poddawać recyklingowi 55 % odpadów.

Nowelizacja wprowadziła konieczność rozdzielenia strumienia odpadów pochodzących z lokali mieszkalnych i lokali użytkowych.
W związku z powyższym wkrótce w wiatach śmietnikowych pojawią się odpowiednio oznaczone pojemniki, przeznaczone wyłącznie dla najemców lokali użytkowych.

Dla osób segregujących odpady komunalne wysokość opłaty wynosi 26 złotych od osoby za miesiąc. W przypadku gdy osoba nie będzie prowadzić selektywnej zbiórki odpadów opłata wyniesie dwukrotność stawki.
Należy pamiętać, że obowiązuje odpowiedzialność solidarna. Jeśli zostanie stwierdzony brak segregacji w danej wiacie śmietnikowej to wzrost opłaty obejmie wszystkie osoby, których lokale mieszkalne są do niej przypisane.

Mieszkańcy objęci Kartą Dużej Rodziny otrzymają zwolnienie w wysokości 20 % stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Warunkiem koniecznym uzyskania zwolnienia w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest złożenie do Tyskiego TBS Sp. z o.o. oświadczenia o liczbie osób zamieszkałych w lokalu oraz podanie numeru/ów Kart/y Dużej Rodziny.

Oświadczenie o ilości osób zamieszkałych w lokalu

Od 1 stycznia 2021 r. nie będzie obowiązywała opłata 1,00 zł od 5 osoby w gospodarstwie domowym.

Więcej informacji o segregacji odpadów można uzyskać na stronie Urzędu Miasta Tychy.

Zachęcamy do korzystania z wyszukiwarki odpadów, która pozwala na prawidłowe zakwalifikowanie danego odpadu do odpowiedniego pojemnika.

Zachęcamy do składania wszelkich uwag i sugestii odnośnie składowania i segregowania odpadów w naszych zasobach. Uwagi i sugestie należy kierować na adres e-mail: [email protected] lub telefonicznie pod numer 501 875 758.