Rozpoczęcie sezonu grzewczego – 16.09.2021 r.

W związku z planowanym rozpoczęciem dostarczania energii cieplnej dla centralnego ogrzewania prosimy o zakończenie prac remontowych na instalacji centralnego ogrzewania w lokalach mieszkalnych i usługowych oraz ustawienie zaworów termostatycznych na pozycję “5” (maksymalna) i pozostawienie w tej pozycji do rozpoczęcia grzania.

Uruchomienie centralnego ogrzewania nastąpi w dniu 16 września 2021 r.

Wszelkie nieszczelności należy zgłaszać niezwłocznie pod numerem telefonu (32) 227 03 70 (w godzinach pracy Spółki) lub (32) 327 50 78 (dni wolne).

W razie pytań prosimy o kontakt pod numerem 501 875 758.