Rozliczenie zaliczek pobranych na poczet kosztów mediów za 2017 r.

Dział Zarządzania Nieruchomościami informuje, że w dniu 29 marca 2018 r. Najemcy lokali mieszkalnych otrzymali do skrzynek pocztowych rozliczenie zaliczek pobranych na poczet kosztów mediów za rok 2017.

Prosimy o zapoznanie się z przedmiotowym rozliczeniem. Ewentualne reklamacje dotyczące rozliczenia będą przyjmowane do dnia 13 kwietnia 2018 r.

Po upływie tego terminu przedłożone rozliczenie zostanie uznane za prawidłowe.