RODO – Członkowie rodzin pracowników Spółki

  1. Spełniając obowiązek informacyjny wobec właścicieli danych osobowych informujemy, że Państwa dane osobowe przetwarzane są w naszej firmie: Tyskie TBS Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach (43-100) przy ul. Budowlanych 59 w celach związanych z udzielaniem świadczeń socjalnych, zasiłków lub z rozliczeniem czasu pracy zatrudnionych w firmie pracowników i są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.
  2. Zakres przetwarzanych danych osobowych wynika tylko i wyłącznie z przepisów prawa lub z regulaminów wewnętrznych.
  3. Dane zostały pozyskane od członka rodziny zatrudnionego w Tyskim TBS Sp. z o. o.
  4. Podanie danych w celu otrzymania świadczeń socjalnych, zasiłków lub dodatkowych dni wolnych od pracy jest wymogiem ustawowym i nie podanie ich uniemożliwia spełnienie wymienionych uprawnień przez pracowników.
  5. Odbiorcy danych osobowych są tylko i wyłącznie określeni w przepisach prawa lub w regulaminach wewnętrznych.
  6. Dane osobowe będą przetwarzane przez 50 lat od momentu ustania zatrudnienia.