Program – Klucz do Biznesu

8 stycznia 2020 roku w Tychach ruszył nowy program „Klucz do biznesu”, który ma pomóc przedsiębiorcom startującym z biznesem lub prowadzącym działalność nie dłużej niż 5 lat w wynajęciu lokalu na siedzibę firmy na preferencyjnych zasadach. Pieniądze, które uda się zaoszczędzić dzięki programowi, będą mogli przeznaczyć na rozwój firmy, budowanie marki czy reklamę.

Do dyspozycji przedsiębiorców jest 14 lokali zlokalizowanych w ścisłym centrum miasta (na trzecim piętrze budynku przy ul. Grota-Roweckiego 42-44 w Tychach) o powierzchni użytkowej od 12 do 40 m2, które można wynająć na preferencyjnych zasadach.

– Szukasz lokalu na siedzibę firmy za rozsądne pieniądze? Stawiasz pierwsze kroki w biznesie? Prowadzisz firmę nie dłużej niż 5 lat? Jeśli na wszystkie te pytania odpowiedziałeś: tak – to nowa inicjatywa Miasta Tychy i Tyskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego (TTBS) jest dla Ciebie – zachęca Jerzy Gospodarek z Urzędu Miasta Tychy.

Żeby wziąć udział w programie, nie trzeba być zameldowanym w Tychach, ale podmiot ubiegający się o lokal nie może być najemcą, dzierżawcą lub innym użytkownikiem, lokalu użytkowego stanowiącego mienie komunalne Miasta Tychy.

Na obniżone stawki czynszu przedsiębiorcy mogą liczyć przez trzy lata.

– Cena za wynajem metra kwadratowego przez pierwsze dwa lata wyniesie 11 zł netto za m2 powierzchni użytkowej wraz z częściami wspólnymi, w trzecim roku wzrośnie o 50%, później zainteresowani przedłużeniem umowy, zapłacą według stawek obowiązujących w TTBS. Do czynszu należy doliczyć opłatę za media – mówi Daria Szczepańska – prezes Tyskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego.

Koszty remontu i dostosowania pomieszczeń do działalności, ponoszą przedsiębiorcy. Osoby zainteresowane, będą miały możliwość obejrzenia lokalu przed przystąpieniem do programu, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Tyskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego.

W ramach wynajmu, przedsiębiorcy będą mogli bezpłatnie skorzystać także z sali konferencyjnej znajdującej się na pierwszym piętrze budynku.

Wnioski można składać do 31 stycznia.

– Wniosek należy złożyć osobiście najpóźniej do 31 stycznia 2020 r. do godziny 13.30, w Wydziale Ewidencji Działalności Gospodarczej Urzędu Miasta Tychy przy al. Niepodległości 49 (I piętro), albo wysłać na adres: Urząd Miasta Tychy, Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej z dopiskiem „Klucz do biznesu” – mówi Jerzy Gospodarek.

Do konkursu włączone zostaną tylko te wnioski, które wpłyną do 31 stycznia 2020 r. do godziny 13.30 i będą spełniały wymagania formalne zawarte w regulaminie. W przypadku przesłania wniosku, decyduje data wpływu.

Umowa zostanie zawarta maksymalnie na okres 36 miesięcy, z możliwością jej wypowiedzenia w przypadkach określonych w umowie,  z zachowaniem 2-miesięcznego okresu wypowiedzenia.

– Po 36 miesiącach przedsiębiorca, który będzie chciał przedłużyć umowę, zapłaci czynsz według stawek obowiązujących w Tyskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego – dodaje prezes Szczepańska.

Co istotne, jednemu podmiotowi, może być przyznany tylko jeden lokal, w tym czasie nie może on podnajmować tego lokalu osobom trzecim. Jeśli o dany lokal będzie ubiegało się więcej osób, najemcą zostanie ten podmiot, któremu komisja konkursowa przyzna najwięcej punktów. Z pozostałych przedsiębiorców biorących udział w programie, zostanie utworzona lista rezerwowa, według przyznanej punktacji. Przedsiębiorcy, którzy nie otrzymali preferowanego lokalu, będą mieli szansę na przyznanie lokalu rezerwowego.  

Wszelkie informacje na temat programu można znaleźć na stronie internetowej: www.umtychy.pl/klucz-do-biznesu.