Pomiary instalacji elektrycznej – ul. Bacha 1-3-5-7 ul. Brzechwy 3

Tyskie TBS Sp. z o.o. informuje, że w dniu:

  1. 24 marca 2022 r. (czwartek) w godz. od 15:30 do 19:00 zostanie przeprowadzony przegląd instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Brzechwy 3, ul. Bacha 1-3;
  2. 25 marca 2022 r. (piątek) w godz. od 15:30 do 19:00 zostanie przeprowadzony przegląd instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Bacha 5-7.

Prosimy najemców o udostępnienie lokali mieszkalnych. Osoba wykonująca pomiary będzie posiadała stosowne upoważnienie wydane przez Tyski TBS Sp. z o.o.

Ponadto informujemy, że kto nie zapewnia wykonania okresowej kontroli podlega karze grzywny (art. 93 pkt 8 ustawy – Prawo budowlane).

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 501 875 758.