Pomiary instalacji elektrycznej przy ul. Kochanowskiego 1-3

Tyskie TBS Sp. z o.o. informuje, że:
1) w dniu 22 kwietnia 2021 r. (czwartek) w godz. od 09:00 do 12:00 i od 16:00 do 19:00 w klatkach przy ul. Kochanowskiego 1A, 1B, 1C, 1D i 1E,
2) w dniu 23 kwietnia 2021 r. (piątek) w godz. od 09:00 do 12:00 i od 16:00 do 19:00 w klatkach przy ul. Kochanowskiego 3A, 3B, 3C, 3D i 3E,
zostanie przeprowadzony przegląd instalacji elektrycznej.

Prosimy najemców o udostępnienie lokali mieszkalnych. Osoba wykonująca pomiary będzie posiadała stosowne upoważnienie wydane przez Tyski TBS Sp. z o.o.

Ponadto informujemy, że kto nie zapewnia wykonania okresowej kontroli podlega karze grzywny (art. 93 pkt 8 ustawy – Prawo budowlane).

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 501 875 758 (Tyskie TBS Sp. z o.o.) lub 604 319 605 (Wykonawca pomiarów).