Ochrona przeciwpożarowa – prewencja

Poniżej przedkładamy pismo z dnia 21 czerwca 2023 r. Komendy Miejskiej Policji w Tychach w temacie przestrzegania obowiązujących przepisów prawnych dotyczących ochrony przeciwpożarowej.

Również dołączamy się do apelu Policji. Przestrzeganie przepisów wskazanych w przedmiotowym piśmie przełoży się na wzrost bezpieczeństwa mieszkańców naszych zasobów.

Treść pisma KMP Tychy