Nowa wiata śmietnikowa na osiedlu Balbina

W związku z koniecznością rozdzielenia strumienia odpadów komunalnych pochodzących z lokali mieszkalnych i lokali użytkowych, co wiąże się ze zwiększeniem ilości pojemników, od dnia 1 lutego rozpocznie się budowa nowej wiaty śmietnikowej przy skrzyżowaniu ul. Brzechwy i ul. Bacha.

Powyższe wynika również z faktu, że odpady komunalne muszą być segregowane co przekłada się na zwiększenie ilości pojemników.

W związku z przebudową wiaty śmietnikowej, tymczasowe miejsce gromadzenia odpadów będzie wyznaczone na parkingu przy placu zabaw.

Prosimy o wyrzucanie odpadów w miejscu do tego przeznaczonym.

Za powstałe niedogodności przepraszamy i wyrażamy przekonanie, że powstanie nowej wiaty przełoży się na lepsze utrzymanie czystości w wiacie i jej najbliższej okolicy.