Informacja w sprawie subskrypcji RPWiK Tychy S.A.

RPWiK Tychy S.A. informuje, że do dyspozycji mieszkańców miasta uruchomiono nową funkcjonalność, polegającą na możliwości przekazywaniu informacji za pomocą systemu informacyjnego SMS. Mogą z niego korzystać wszyscy mieszkańcy, nie tylko Ci którzy posiadają podpisaną umowę o dostarczanie wody z RPWiK Tychy S.A. czyli także mieszkańcy budynków wielolokalowych.

Aktywacja tej usługi pozwoli na otrzymywanie informacji dotyczących m. in. awarii lub zakłóceń w dostawie wody.

Aby uruchomić w/w bezpłatną usługę, należy skorzystać z interaktywnego formularza znajdującego się na stronie RPWIK Tychy S.A. Link do formularza.