Informacja o zmianie opłaty za wywóz śmieci.

Informujemy, iż Rada Miasta Tychy uchwałą nr XXXV/555/17 z dnia 27 kwietnia 2017 r. przyjęła zmianę dotyczącą wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zmianie ulega wysokość stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny z 11,00 zł za osobę na miesiąc na 12,00 zł za osobę na miesiąc.

W przypadku selektywnego gospodarowania odpadami stawka opłaty za piątą, szóstą i każdą kolejną osobę nie ulega zmianie i wynosi 1 zł za osobę na miesiąc w gospodarstwie domowym.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2017 roku.

W związku z powyższym Najemcy lokali mieszkalnych otrzymali do skrzynek pocztowych pisemną informację o wysokości opłat za lokal mieszkalny, które będą obowiązywały od 1 lipca br.