Informacja o zmianie stawek za centralne ogrzewanie (lokale użytkowe).

INFORMACJA

dla Najemców lokali użytkowych

w zasobach Tyskiego TBS Sp. z o. o. w Tychach

w sprawie zaliczek za zużycie mediów na obiektach

 

Tyskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. z siedzibą w Tychach przy ul. Budowlanych 59 informuje, że z dniem 1 lipca 2017 r. dokonuje korekty zaliczek  dotyczących opłat w odniesieniu do najmowanych powierzchni w umowie najmu za centralne ogrzewanie:

Lokale użytkowe – Pawilony:

lp.

obiekt

Opłata stała PLN
(całoroczna)

Opłata zmienna PLN
(w sezonie grzewczym)

1 Budowlanych 59 (bez zmian)

0,55

1,40

2 Grota Roweckiego 42-44

0,45

1,90

3 Dąbrowskiego 33

0,50

2,20

4 Wyszyńskiego 20

0,60

3,50

5 Edukacji 94

0,65

1,80

6 Elfów 30 (lok. TTBS) (bez zmian)

0,75

2,40

7 Edukacji 15 (lok. TTBS)

0,75

5,00

8 Budowlanych 45A (lok. TTBS)

0,90

2,50

 

Lokale użytkowe w budynkach mieszkalnych:

lp. obiekt Opłata stała PLN
(całoroczna)
Opłata stała PLN
(całoroczna)
9 Bacha 3 – 5 lok. od A do E

0,80

2,30

10 Bacha 2 – 4 lok. od A do D (bez zmian)

0,85

2,90

11 Hierowskiego 2-6 od A do E

0,55

2,30

12 Trzy Stawy 1 – 9 lok. 3A, 3B, 5A

0,60

3,00

13 Trzy Stawy 1 – 6 lok. 2A, 2B, 4A, 4B, 6

0,80

2,05

Pozostałe zaliczki nie ulegają zmianom.

Przypominamy, że zaliczka stanowi przewidywany koszt zakupu energii cieplnej dla nieruchomości i określona została na podstawie zużycia w roku ubiegłym.

Tychy, 20 czerwca 2017 r.