Urząd Miasta Tychy opublikował harmonogram wywozu odpadów z zabudowy wielorodzinnej. Poniżej prezentujemy harmonogram dla naszych zasobów.

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH W ZASOBACH TYSKIEGO TBS SP. Z O.O.
(sporządzony na podstawie danych z www.tego.tychy.pl)

Wywóz odpadów zmieszanych:

Lp.

Adres

Dzień wywozu

Uwagi

1.

ul. Bacha 7

pn/śr/pt

 

2.

ul. Bacha 1

pn/śr/czw/pt

 

3.

ul. Kochanowskiego 3

pn/śr/czw/pt

 

4.

ul. Hierowskiego 2

pn/śr/pt

 

5.

ul. Trzy Stawy 1

pn/śr/pt

 

6.

ul. Plac Zbawiciela 2

pn/śr/pt

 

7.

ul. Wspólna 3

pn

co dwa tygodnie

8.

ul. Budowlanych 45

pn/czw

 

9.

ul. Budowlanych 59

pn/śr/czw/pt

 

10.

ul. Dąbrowskiego 33

pn/śr/pt

 

11.

ul. Edukacji 15

pn/czw

 

12.

ul. Grota Roweckiego 42

pn/śr/pt

 

skróty: pn-poniedziałek, śr-środa, czw-czwartek, pt-piątek

Wywóz odpadów selektywnych:

Lp.

Adres

Dzień wywozu

Uwagi

1.

ul. Bacha 7

wtorek

papier + plastik + szkło

2.

ul. Bacha 1

wtorek

papier + plastik + szkło

3.

ul. Kochanowskiego 3

wtorek

papier + plastik + szkło

Wywóz odpadów gabarytowych:

Lp.

Adres

Dzień wywozu

Uwagi

1.

ul. Bacha 7

czwartek

 

2.

ul. Bacha 1

czwartek

 

3.

ul. Kochanowskiego 3

czwartek

 

4.

ul. Hierowskiego 2

czwartek

 

5.

ul. Trzy Stawy 1

czwartek

 

6.

Plac Zbawiciela 2

wtorek

 

7.

ul. Wspólna 3

wtorek

co dwa tygodnie

8.

ul. Budowlanych 45

czwartek

 

9.

ul. Budowlanych 59

czwartek

 

10.

ul. Dąbrowskiego 33

czwartek

 

11.

ul. Edukacji 15

czwartek

 

12.

ul. Grota Roweckiego 42

czwartek

 

Od 1 lipca br. wywozem i zagospodarowaniem odpadów na terenie Gminy Tychy zajmuje się konsorcjum trzech firm, tj. Międzygminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami i Energetyki Odnawialnej MASTER sp. z o.o. (lider), ALBA Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. oraz REMONDIS Sp. z o. o. 

Szczegóły systemu gospodarowania odpadami na terenie naszego Miasta znajdą Państwo na stronie www.tego.tychy.pl.

Zapraszamy na strony

Zapraszamy na strony

 
facebook bip_logo_2a
Kontakt

Kontakt

Tyskie TBS Sp. z o.o.                   ul. Budowlanych 59                       43-100 Tychy                                   tel. (32) 227 03 70                         fax (32) 219 00 20

e-mail: sekretariat@ttbs.tychy.pl